Collective Work se zajímá o obsahy z cizojazyčných zdrojů a vytváří jejich kolekci v českém jazyce.

#Envision2030 Goal 13: Climate Action

united nations logo

Goal 13: Začít urgentně jednat vzhledem ke zvládnutí klimatické změny a souvisejících dopadů.

Cíle:

Posílit odolnost a kapacitu adaptace potenciálním hazardům, které souvisejí s klimatem a přírodními katastrofami ve všech zemích.

Integrovat opatření související s klimatickou změnou do národních regulací, strategií a plánování.

Vylepšit vzdělávání, zvyšovat povědomí a lidskou, stejně tak jako instituční kapacitu na zmírňování klimatické změny, adaptaci, redukci dopadů a včasné varování.

Implementovat závazek, přijatý reprezentanty rozvinutých zemí, týkající se úmluvy nazvané United Nations Framework Convention on Climate Change za účelem společně mobilizovat $100 bilionů ročně do roku 2020 ze všech zdrojů za účelem adresovat potřeby rozvojových zemí v kontextu účelného zmírňování a implementační transparence a plně využít Green Climate Fund skrze okamžité zpřístupnění (kapitalizaci).

Propagovat mechanismy a zvyšování kapacity na efektivní plánování a řízení související s klimatickou změnou v nejméně rozvinutých zemích a malých ostrovních rozvojových státech, se zaměřením na ženy, mládež a místní a marginalizované komunity.

Notes:

Marginalizované – jsou skupiny na které je nahlíženo jako na nedůležité, nevýznamné, vyčleněné, periferní.

Green Climate Fund

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

SDGs – Sustainable Development Goals.

Source:

United Nations – Goal 13


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *