Collective Work se zajímá o obsahy z cizojazyčných zdrojů a vytváří jejich kolekci v českém jazyce.

#Envision2030 Goal 14: Life Below Water

united nations logo

Goal 14: Udržovat a šetrně využívat oceány, moře a mořské zdroje

Cíle:

Do 2025 zabránit a podstatně snížit znečištění moře, zejména ze zdrojů, které pochází z činnosti na pevnině, a také z aktivity na moři nebo ze znečištění živinami.

Do 2020 udržitelně řídit a ochraňovat mořské a přímořské ekosystémy za účelem eliminace nepříznivých dopadů, včetně posilování jejich odolnosti, a také začít jednat směrem k jejich obnovení za účelem dosáhnout zdravých a produktivních oceánů.

Minimalizovat a řešit dopady okyselování mořské vody mimo jiné také skrze vylepšenou vědeckou spolupráci na všech úrovních.

Do 2020 efektivně regulovat sklizeň a ukončit vymycování ryb, ilegální, neoznámené a neregulované rybaření a destruktivní rybářské praktiky a implementovat směrnice, které pomohou obnovit populaci ryb v tak krátkém čase, jak to bude možné aspoň do té míry, kdy budou produkovat maximální udržitelný zisk daný jejich biologickou charakteristikou.

Do 2020 konzervovat alespoň 10 procent přímořských a mořských oblastí, které budou následovat mezinárodní právo postavené na základě nejlepších dostupných vědeckých informací.

Do 2020 zakázat nějaké formy úlev na rybolov, které přispívají k přeplňování a nadměrnému výlovu, eliminovat dotace, které přispívají k ilegálnímu a neoznámenému a neregulovanému rybolovu a zdržet se zavádění podobných úlev rozpoznávajíc, že vhodná a efektivní speciální a přizpůsobená jednání s rozvojovými zeměmi by měli být nedílnou součástí vyjednávání dotací Světovou obchodní organizací (World Trade Organisation).

Do 2030 zvýšit hospodářské výhody malým ostrovním rozvojovým státům a nejméně rozvinutým zemím za účelem zvýšit udržitelné nakládání s mořskými zdroji, včetně skrze udržitelné řízení lovných oblastí, akvakulturu a turismus.

Zvýšit vědecké znalosti, rozvinout výzkumné kapacity a zvýšit schopnost transportu mořské techniky, beroucí v potaz Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technologz za účelem zlepšit zdraví oceánů a vylepšit mořskou bio diverzitu rozvojovým státům, konkrétně pak malým rozvojovým ostrovním státům a nejméně rozvinutým zemím.

Poskytnout přístup malo-škálovým drobným rybolovcům k mořským zdrojům a trhům.

Vylepšit konzervaci a udržitelné využívání oceánů a jejich zdrojů implementací mezinárodního práva tak jak je reflektováno v UNCLOS, který poskytuje první rámec týkající se konzervace a udržitelného využívání oceánů a jejich zdrojů jak je zmíněno v paragrafu 158 v The Future We Want.

Notes:

World Trade Organization

UNCLOS

The Future We Want

Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology

SDGs – Sustainable Development Goals.

Source:

United Nations – Goal 14


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *