Collective Work se zajímá o obsahy z cizojazyčných zdrojů a vytváří jejich kolekci v českém jazyce.

#Envision2030 Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions

united nations logo

Goal 16: Podpořit mírumilovné a inkluzivní komunity z důvodů udržitelného rozvoje, poskytnout přístup k systému zprostředkovávajíc spravedlnost pro všechny a postavit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních

Cíle:

Podstatně snížit všechny formy násilí a počet smrtí, který je s tím spojený po celém světě.

Ukončit zneužívání, vykořisťování a obchodování s lidmi a všechny formy násilí a týrání dětí.

Upevnit vynucení práva na národní a mezinárodní úrovni and zajistit spravedlivý přístup ke službám vynucujícím pojem práva všem.

Do 2030 podstatně zredukovat nepovolené toky financí a zbrání, posílit obnovení a návrat odcizených majetků a bojovat se všemi formami organizovaného zločinu.

Podstatně zredukovat korupci a zamezit možnosti úplatků ve všech jejich formách.

Vyvinout efektivní, odpovědné a transparentní instituce na všech úrovních.

Zajistit přizpůsobivý, inkluzivní, participační a reprezentativní řízení na všech úrovních.

Rozšít a posílit účast rozvojových zemí v institucích globální správy.

Do 2030 poskytnout všem právní identitu, včetně rodných listů.

Zajistit veřejný formu přístupu k informacím a ochraňovat základní svobody, v souladu s národní legislativou a mezinárodními dohodami.

Posílit relevantní národní instituce, včetně skrze mezinárodní kooperaci, za účelem vybudovat kapacitu na všech úrovních, a to zejména v rozvojových zemích, k prevenci násilí a boji proti terorismu a kriminalitě.

Podpořit a posílit nediskriminující právo a regulace z důvodů udržitelného rozvoje.

Notes:

SDGs – Sustainable Development Goals.

Source:

United Nations – Goal 16


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *