Collective Work se zajímá o obsahy z cizojazyčných zdrojů a vytváří jejich kolekci v českém jazyce.

Pavlovovo klasické podmiňování

sprouts

Klasické podmiňování je způsob manipulace, kterým je možné přeprogramovat přirozené reakce. Je to způsob učení, při kterém stimulus, který spustí biologickou odpověď je spárovaný s novým stimulem, který spustí stejnou odpověď.

Celý příběh

Klasické podmiňování je způsob, kde stimulus, který spustí biologickou odpověď je spárovaný s novým stimulem, který vyústí ve stejnou odpověď.

Nejslavnější práce v klasickém podmiňování pochází od Ivana Pavlova, kterou vyprodukoval v 18. století 90. let. V průběhu těchto let Pavlov zkoumal trávící procesy psů. Jednoho dne v průběhu jeho zkoumání si Pavlov povšiml, že psi začali slinit v přítomnosti technika, který je normálně krmil. Zajímalo ho, zda ten technik, který ty psy krmil byl ten stimul.

Experiment

Zkonstruoval experiment, který mu umožnil měřit produkci slin u psů. Prvně, udělal psům krmení. Poté udělal psům krmení, zatímco měl v pozadí tikající metronom. Pak tento postup opakoval několikrát.

Později z této rutiny vyjmul jídlo a nechal tikat pouze metronom. Psi začali slinit jako reakce na tikaní toho metronomu. Pavlov došel závěru ve kterém se domníval, že pokud nový stimulus byl přítomný, když psi měli krmení, tak se tento stimulus asocioval s krmením a sám způsobil slinění.

Clause and Effect

Ve své publikaci Pavlov nazýval krmení, nepodmíněný stimulus, protože ten efekt, který to jídlo na toho psa mělo byl přirozený. Reakce, kterou ten pes na tento stimulus měl byla, nepodmíněná odpověď, kterou pes nemohl ovlivnit.

Metronom je zpočátku neutrální stimulus. Skrze opakované párování s jídlem, nicméně se psi naučili toto spojit, což znamená, že neutrální stimulus je nyní podmíněný stimulus a odpověď na něj je – podmíněná odpověď.

Pavlovo závěry

Také zmínil že:

  1. Nejefektivnějšího učení dosáhl, když interval mezi zvukem metronomu a krmení byl krátký.
  2. Sliny, které byly vyprodukovány v průběhu přehrávání zvuku metronomu se lišily – co se složení týče – od slin, které byly vyprodukovány v průběhu krmení, což znamená, že podmíněná odpověď nebyla věrnou replikou nepodmíněné odpovědi.
  3. Zatímco existuje několik forem podmiňování, jako třeba forward podmiňování, backward podmiňování; aplikací klasického podmiňování nelze vytvořit nové chování, ani pomoci něj není možné trénovat, pokud se rozhodneme použít klasické podminování za těmito účely, dosáhneme pouze nespecifických biologických reakcí.
  4. Můžeme téměř úplně zvrátit efekt podmiňování. Toho je možné dosáhnout vyloučením nepodmíněného stimulu a opakováním toho podmíněného, což se nazývá Extinction.

Mozková aktivita

Co se tedy odehrává v mozku? Když pes uvidí krmení, signál z očí a nosu začne stimulovat mozek, který aktivuje slinné žlázy za účel trávení trávení. Když pes zaslechne zvuk, uši odešlou signál do mozku, který to zaznamená, ale nemá žádný důvod k tomu, aby aktivoval související periferie. Když se tyto dva neurologické procesy aktivují vedle sebe objeví se nové synaptické spojení mezi zvukovým podnětem a reakcí na něj. Po dostatečně dlouhé době se tyto synapse, a nakonec stačí přehrát pouze zvuk metronomu k aktivaci neurálních cest vedoucích ke slinění.

Třídní aktivita

  1. Najdi si kamaráda. Posaď se a relaxuj dvě minuty. Pak nech svého kamaráda, aby ti změřil srdeční rytmus.
  2. Tvůj kamarád poté uhodí lavici pětkrát tužkou. Hned poté se postav a poskakuj na jedné noze třicet sekund a poté si zkontroluj pulse.
  3. Zopakuj tyto kroky čtyřikrát a ujisti se, že tvůj kamarád zaznamená úroveň tvého srdečního tepu.
  4. Poté si odpočni dvě minuty. Nyní tvůj kamarád uhodí pětkrát tužkou do lavice, ale místo toho abys vstal a poskakoval na jedné noze, tak zůstaň sedět a nech si změřit srdeční rytmus. Pokud tento experiment podmiňování byl úspěšný, zvýší se ti srdeční rytmus bez toho, aby jsi poskakoval.

Co si o tom myslíš?

Co si o tom myslíš? Může klasické podmiňování vždycky fungovat? Pokud ano, myslíš si, že komerční reklamy jsou forma manipulace a že bychom měli omezit nabídku produktů, nebo služeb ve veřejných prostorech?

Autor originálního textu: Jonas Koblin

Zdroj:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *